Hoe is onze financiële positie?

De financiële positie van het pensioenfonds wordt uitgedrukt in een dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan wat de verhouding is tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensioenfonds. De bezittingen zijn vooral de beleggingen van het fonds. Het betalen van pensioenen nu en in de toekomst noemen we de verplichtingen. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioen­fonds precies genoeg bezittingen om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter, want bij een hogere dekkingsgraad heeft het pensioenfonds meer buffer om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Het pensioenfonds moet verschillende dekkingsgraden berekenen. Hieronder leggen wij uit welke dekkingsgraden dit zijn en wat ze betekenen.

Actuele dekkingsgraad

De actuele dekkingsgraad geeft de financiële positie op één moment weer. Op 30 juni 2019 was de actuele dekkingsgraad 99,4%. Dit betekent dat de waarde van de bezittingen (voornamelijk de beleggingen) van het pensioenfonds per 30 juni 2019 iets lager was dan de waarde van de pensioenverplichtingen. Met andere woorden er zijn eind juni 2019 geen buffers om toekomstige tegenvallers op te vangen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleids­dekkings­graad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Op 30 juni 2019 was de beleids­dekkings­graad 105,1%. De actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden ziet u in de tabel rechts naast deze tekst. Voor beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld het toekennen van indexatie) moet het pensioenfonds kijken naar de beleids­dekkings­graad. Onder een beleids­dekkings­graad van 110% mag het fonds niet indexeren. Tussen 110% en circa 119% mag het fonds gedeeltelijk indexeren en als de beleids­dekkings­graad boven circa 119% komt, mag het fonds geheel indexeren. De uiteindelijke beslissing of een indexatie wordt toegekend ligt bij het bestuur, er bestaat geen recht op indexatie. Het bestuur kan ook andere overwegingen meenemen in haar besluit. Voor de volledigheid merken wij op dat voor werknemers die reeds vóór 1 januari 2018 in dienst waren een overgangsregeling geldt.

Kritische en vereiste dekkingsgraad

Onder het kopje ‘actuele dekkingsgraad’ staat de actuele buffer vermeld. Volgens de regels van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) moet de buffer minimaal 21% zijn. Dit betekent een dekkingsgraad van minimaal 121%*, dit wordt de vereiste dekkingsgraad genoemd.

Actuele dekkingsgraden
Juli 2018110,1%
Augustus 2018109,5%
September 2018111,2%
Oktober 2018107,0%
November 2018106,8%
December 2018102,0%
Januari 2019103,3%
Februari 2019105,2%
Maart 2019103,0%
April 2019104,4%
Mei 201999,5%
Juni 201999,4%
 
Gemiddelde105,1%

Omdat de actuele dekkingsgraad volgens de regels op dit moment te laag is, is er sprake van een ‘tekort’ en heeft het pensioenfonds een herstelplan moeten opstellen en ingediend bij DNB. U kunt het herstelplan lezen bij documenten. Met het herstelplan toont het pensioenfonds aan dat het binnen 10 jaar weer op een dekkingsgraad van 121% komt.

Bij de huidige dekkingsgraad is het mogelijk om binnen 10 jaar naar 121% te groeien. Het pensioenfonds heeft ook uitgerekend bij welke dekkingsgraad dat niet meer mogelijk is (zonder extra maatregelen zoals bijvoorbeeld het korten van pensioen). Als de actuele dekkingsgraad lager is dan circa 94%* dan lukt het niet meer om in 10 jaar naar 121% te groeien. Daarom wordt 94% de kritische dekkingsgraad genoemd. Als de actuele dekkingsgraad aan het einde van een jaar lager is dan 94% is er een ‘kritieke situatie’ en zal het fonds maatregelen moeten nemen, zoals bijvoorbeeld het korten van pensioen. Dat is met de huidige dekkingsgraad niet aan de orde.

Verder is wettelijk bepaald dat de beleids­dekkings­graad niet langer dan 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1% mag liggen. Als dat wel het geval is zal het fonds ook in die situatie extra maatregelen moeten treffen. Ook dit is in de huidige situatie niet aan de orde.

* Afhankelijk van de rente en de beleggingsmix kunnen deze grenzen wijzigen.